نشست هم اندیشی پاراالمپیک ورزشی محلات

نشست هم اندیشی پاراالمپیک ورزشی محلات


نشست هم اندیشی پاراالمپیک ورزشی محلات

نشست هم اندیشی و برنامه ریزی پاراالمپیک ورزشی محلات در سال ۹۸ برگزار شد.در پایان نشست با لوحی از طرف سرپرست فدراسیون جانبازان و معلولان کشور از فاضل یوسفی معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تقدیر شد.