نشست هم اندیشی هنرمندان طنز

نشست هم اندیشی هنرمندان طنز


نشست هم اندیشی هنرمندان طنز

نشست هم اندیشی هنرمندان طنز، ویژه برنامه های نوروز۹۹ درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.