نشست هم اندیشی هنرمندان طنز

نشست هم اندیشی هنرمندان طنز

نشست هم اندیشی هنرمندان طنز، ویژه برنامه های نوروز۹۹ درسالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.