نشست هماهنگی کمیته های هفتمین المپیاد ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی کمیته های هفتمین المپیاد ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد


نشست هماهنگی کمیته های هفتمین المپیاد ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی کمیته های هفتمین المپیاد ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی کمیته ها و کارگروه های هفتمین المپیاد ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، رضا نارگانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد و سایر مدیران و معاونین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برگزار شد.
در این نشست حکم کمیته ها به مسئولین مربوطه اعطا و آیین نامه اجرایی هفتمین المپیاد ورزشی ارائه شد.