نشست هماهنگی هفتمین جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی هفتمین جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد


نشست هماهنگی هفتمین جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی هفتمین جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد

نشست هماهنگی هفتمین جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور عباس ملازینلی رئیس و محمدفاضل یوسفی معاون ورزشی این سازمان و همچنین رضا نارگانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد برگزار شد.
در این نشست مقرر شد این جشنواره هفتم شهریورماه با بیش از 30 رشته ورزشی، در پارک بزرگ شهر(مارکار) میزبان علاقمندان و شهروندان یزدی باشد.