نشست هماهنگی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر برگزار شد

نشست هماهنگی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر برگزار شد


نشست هماهنگی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر برگزار شد

نشست هماهنگی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر برگزار شد
 
نشست هماهنگی نمایشگاه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر با حضور عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و نمایندگان فرمانداری شهرستان یزد، اداره کل بهزیستی، ورزش و جوانان، فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد برگزار شد.
شایان ذکر است این نمایشگاه با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، به مناسبت جشنواره اجتماعی "نه به مواد مخدر" برگزار می شود و پس از فعالیت کارشناسی شده در مواجهه با مسائل ریشه ای اعتیاد، میزان اثربخشی این رویداد مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.