نشست هماهنگی جشن "سپاس آب" برگزار شد

نشست هماهنگی جشن "سپاس آب" برگزار شد


نشست هماهنگی جشن "سپاس آب" برگزار شد

نشست هماهنگی جشن سپاس آب با حضور عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و محمدمهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد برگزار شد.
در این نشست پیرامون نحوه برگزاری جشن سپاس آب و هماهنگی ایراد برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع لزوم صرفه جویی در مصرف آب در این آیین گفتگو شد.
همچنین همکاری مضاعف این دو نهاد پیرامون مشارکت در  فضاسازی شهری و تداوم برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع آب در طول سال، بحث و تبادل نظر شد.