نشست هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از خانواده سرداران شهدای دفاع مقدس برگزار شد

نشست هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از خانواده سرداران شهدای دفاع مقدس برگزار شد


نشست هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از خانواده سرداران شهدای دفاع مقدس برگزار شد

نشست هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از خانواده سرداران شهدای دفاع مقدس برگزار شد

نشست هماهنگی برگزاری همایش تجلیل از رزمندگان شاخص و خانواده سرداران شهدای دفاع مقدس در فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد برگزار شد.
گفتنی است این همایش باشکوه با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و سپاه الغدیر استان یزد در هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.