نشست هماهنگی برنامه دهه امامت و ولایت ستاد مبشرغدیر شهرداری یزد

نشست هماهنگی برنامه دهه امامت و ولایت ستاد مبشرغدیر شهرداری یزد