نشست هسته تسهیل طرح سامان خانواده

نشست هسته تسهیل طرح سامان خانواده

نشست هسته تسهیل طرح سامان خانواده در سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.