نشست نهایی هماهنگی برنامه های ستاد مبشر غدیر برنامه های دهه امامت و ولایت تا عید مباهله

نشست نهایی هماهنگی برنامه های ستاد مبشر غدیر برنامه های دهه امامت و ولایت تا عید مباهله


نشست نهایی هماهنگی برنامه های ستاد مبشر غدیر برنامه های دهه امامت و ولایت تا عید مباهله

نشست نهایی هماهنگی برنامه های ستاد مبشر غدیر برنامه های دهه امامت و ولایت تا عید مباهله در سالن فیروزه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی برگزار شد.