نشست صمیمی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر یزد با مسئولین شورای دانش آموزی شهرستان یزد برگزارشد.

نشست صمیمی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر یزد با مسئولین شورای دانش آموزی شهرستان یزد برگزارشد.


نشست صمیمی شهردار واعضای شورای اسلامی شهر یزد با مسئولین شورای دانش آموزی شهرستان یزد برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد نشست صمیمی شهردار یزد مهندس عظیمی زاده ، اعضای شورای اسلامی شهر یزد و همچنین معاونین شهردار با مسئولین شورای دانش آموزی شهرستان یزد صبح روز شنبه مورخ 19 اردیبهشت در فرهنگسرای شهرداری برگزار شد.

در این مراسم تعدادی از دانش آموزان به بیان دیدگاها، نظرات ، انتقاد و پیشنهادهای خود در زمینه مشکلات دانش آموزی و مسائل شهری پرداختند .

در پایان نیز شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر به پرسش های مطرح شده از طرف دانش آموزان پاسخ گفته و از پیشنهاد های آنان در مورد مشکلات شهر استقبال کردند.