نخستین پویش تبلیغات هوشمندانه

نخستین پویش تبلیغات هوشمندانه


نخستین پویش تبلیغات هوشمندانه

نخستین پویش تبلیغات هوشمندانه با محوریت مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای ایرانی
 


 موضوعات: پوشاک، لوازم خانگی، سوخت و....

 مهلت ارسال آثار: ۱۵ اسفندماه

ارسال از طریق فضای مجازی به شماره۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰