نخستین نشست انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد در سال ۱۳۹۹

نخستین نشست انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد در سال ۱۳۹۹


نخستین نشست انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد در سال ۱۳۹۹

 نخستین نشست انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد در سال ۱۳۹۹
 به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
نخستین نشست انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد در سال ۱۳۹۹ که به دلیل شیوع کرونا ویروس با تاخیر مواجه شد در روز سه شنبه سی ام اردیبهشت ماه برگزار گردید.
در این نشست که همزمان با هفته ارتباطات و به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار گردید پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور کار نشست، با اهدای لوح سپاس توسط دکتر مسعود طوفان مدیرعامل انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد از جواد کوراغلی مسئول روابط عمومی این سازمان تقدیر و سپاسگزاری به عمل آمد.
مبحث اصلی این نشست بررسی راهکارهای ارتقای اثر بخشی رسانه ها و نهادینه سازی اخلاق رسانه ای و اخلاق شهروندی توسط رسانه های مکتوب و مجازی بود که مقرر شد این راهکارها در آینده ای نزدیک، و با همفکری و همیاری مجموعه رسانه های یاد شده در شهر یزد، عملیاتی و اجرایی شود.