نخستین رویداد شهر انسان محور یزد

نخستین رویداد شهر انسان محور یزد


نخستین رویداد شهر انسان محور یزد

نخستین رویداد شهر انسان محور یزد با محورهای محیط زیست شهری، فناوری اطلاعات شهرسازی و معماری و ترافیک در روز سه شنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شهیدعباسپورواقع در بلوار دانشجو برگزار میشود.