نخستین رویداد شهر انسان محور یزد

نخستین رویداد شهر انسان محور یزد

نخستین رویداد شهر انسان محور یزد با محورهای محیط زیست شهری، فناوری اطلاعات شهرسازی و معماری و ترافیک در روز سه شنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شهیدعباسپورواقع در بلوار دانشجو برگزار میشود.