نخستین جشنواره عکس شهروندی

نخستین جشنواره عکس شهروندی


نخستین جشنواره عکس شهروندی

مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: نخستین جشنواره عکس شهروندی در سه بخش (بخش اول دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای ( موضوع: پسماند و بازیافت)، بخش دوم عکاسی با موبایل ( موضوع: فرهنگ ترافیک و حمل و نقل عمومی )و بخش ویژه : یزد شهر دوچرخه ها  ) با جوایز نفر اول هر بخش 20000000 ریال، نفر دوم هر بخش 15000000 ریال و نفر سوم هر بخش 10000000 ریال با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند آثار خود را تا تاریخ 10 بهمن ماه به نشانی www.yazdfestival.com ارسال کنند.