نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی

نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی

نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی

 
ویژه گروهای سنی ۹ تا ۱۵ سال
 
موضوعات: نمادهای فرهنگی،هنری،تاریخی و مذهبی - فرهنگ،آداب و رسوم مردم شهر یزد-سوغات و صنایع دستی شهر یزد - زندگی روزمره مردم در بافت تاریخی شهر یزد - جلوه های گوناگون معماری در پیوند با مردم شهر یزد
 
زمان ۱۱ تیر لغایت ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
 
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ مردادماه
 
تلفن تماس: ۰۳۵۳۸۲۷۷۶۵۰ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۴