نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی

نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی


نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی

 نخستین جشنواره بین المللی نقاشی شهرهای میراث جهانی
 
ویژه گروهای سنی ۹ تا ۱۵ سال
 
موضوعات: نمادهای فرهنگی،هنری،تاریخی و مذهبی - فرهنگ،آداب و رسوم مردم شهر یزد-سوغات و صنایع دستی شهر یزد - زندگی روزمره مردم در بافت تاریخی شهر یزد - جلوه های گوناگون معماری در پیوند با مردم شهر یزد
 
زمان ۱۱ تیر لغایت ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
 
آخرین مهلت ارسال آثار ۱۱ مردادماه
 
تلفن تماس: ۰۳۵۳۸۲۷۷۶۵۰ داخلی ۱۱۳ و ۱۱۴