نتایج مسابقه بزرگ مجازی «غدیر درس زندگی»

نتایج مسابقه بزرگ مجازی «غدیر درس زندگی»


نتایج مسابقه بزرگ مجازی «غدیر درس زندگی»

نتایج مسابقه بزرگ مجازی «غدیر درس زندگی»
 
جوایز 10 عدد کارت هدیه 200 هزار تومانی

سرکارخانم شهناز منصوری
 سرکار خانم ساناز تقوی
 سرکار خانم اعظم فرح بخش
 جناب آقای آرمان کردستانی
 سرکارخانم معصومه افشارلو
 سرکارخانم سکینه فخری
 سرکارخانم شهناز دانشیان
 سرکارخانم مریم قهرمانی
 جناب آقای محسن یزدانی
 سرکار خانم فاطمه افشارلو