میرجلیلی: تجمیع فعالیت های آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی بسیار موثر واقع شده است

میرجلیلی: تجمیع فعالیت های آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی بسیار موثر واقع شده است


میرجلیلی: تجمیع فعالیت های آموزش شهروندی در سازمان فرهنگی بسیار موثر واقع شده است

 

 

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد نتیجه تجمیع فعالیت های آموزش شهروندی را در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: روند رو به رشد موضوعات مرتبط با آموزش شهروندی و عملکرد حرفه‌ای سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری در حوزه آموزش شهروندی،  نمود موثری در شهر و بین شهروندان داشته است.

 
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با رئیس سازمان آتش نشانی و جمعی از پرنسل این سازمان دیدار کرد و از آنان به سبب مشارکت و همکاری در اجرای جشنواره شهر ایمن تقدیر کرد.
 
رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری یزد در این نشست با اشاره به اینکه در ابتدای امر سازمان های شهرداری نسبت تجمیع فعالیت های آموزشی رویکرد مثبتی نداشتند، اظهار کرد: به مرور زمان و با عملکرد قابل تقدیر ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی نظرات تغییر کرد و در حال حاضر همه اجزای شهرداری مدافع این اقدام شده اند.
 
وی با تقدیر از ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به واسطه اجرا و مشارکت با سازمان آتش نشانی در اجرای جشنواره شهر ایمن افزود: برآیند این جشنواره فضای مطلوبی را درشهر ایجاد کرد که قابل تقدیر است.
 
در پایان این جلسه نیز معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با بیان اینکه تمرکز در فعالیت های آموزش شهروندی سبب ارتقا سطح کیفی آموزش ها شده است، گفت: آموزش های شهروندی با استفاده از جدیدترین روش های آگاهی بخشی انجام  می شود به طوری که از همه ابزار ها و ظرفیت های موجود در شهر استفاده شده است.
 
عباس ملازینلی با اشاره به اینکه همراهی هنرمندان و فعالان اجتماعی، فرهنگی شهر در اجرای برنامه های ستاد آموزش شهروندی قابل تقدیر بوده است، اظهار کرد: ارتباط یکپارچه و مستمر این واحد با نخبگان جامعه سبب شده تا رویکرد های آموزشی و سیاست گذاری ها از بطن جامعه ناشی شود و تاثیری گذاری بیشتری داشته باشد.
 
وی با بیان اینکه مشارکت سایر سازمان های شهرداری در اجرای برنامه های این ستاد ستودنی است، تاکید کرد: همراهی و همیاری بخش های مختلف شهرداری و شورای اسلامی شهر با این ستاد سبب شده تا موفقیت نسبی را به کارنامه این ستاد پیوند زند.
 
معاون فرهنگی شهردار یزد عنوان کرد:  غالب این اقدامات ناشی از رویکرد موثر و اثر بخش اعضای شورای شهر پنجم است که آموزش های شهروندی را به عنوان یکی از اولویت های این دوره کاری برگزیدند و زمینه های لازم برای اجرایی شدن برنامه ها را فراهم کردند.
 
گفتنی است در پایان این جلسه معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از رئیس و پرسنل سازمان آتش نشانی به واسطه مشارکت در اجرای مطلوب آموزش های شهروندی در حوزه ایمنی شهر تقدیر کرد.