مواد لازم ازدواج موفق

مواد لازم ازدواج موفق


مواد لازم ازدواج موفق

شصت و سومین نشست موضوعی سبک زندگی اسلامی چهارشنبه این هفته  (24 آذرماه ساعت 18) با موضوع مواد لازم ازدواج موفق با حضور دکتر ترکمانی در محل فرهنگسرای شهرداری برگزار می گردد. 
شرکت در این نشست ها برای کلیه شهروندان آزاد و رایگان می باشد.