مناقصه عمومی درخصوص خرید و چاپ بنر

مناقصه عمومی درخصوص خرید و چاپ بنر


مناقصه عمومی درخصوص خرید و چاپ بنر

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد  در نظر دارد  نسبت به برگزاري مناقصه عمومی در خصوص خرید  و چاپ بنر به متراژ20000مترمربع به شرح ذیل اقدام نمايد ، لذا در صورت تمايل در مناقصه شركت و نرخ پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و کامل کنید و طبق شرح داخل فایل تحویل دهید.

جهت دانلود فایل کلیک کنید.