معرفی واحد فرهنگی

معرفی واحد فرهنگی


 این واحد امور مربوط به برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و آموزشی مراکز فرهنگی و کلیه امور مرتبط با هریک از مراکز فرهنگی را عهده دار می باشد.

شرح وظایف و فعالیت ها :

1) برگزاری مراسمات شامل جشن، جشنواره، سوگواره و ...

2) آموزش فرهنگ شهروندی

3) ایجاد خانه فرهنگ محلات

4) برگزاری سلسله نشست های موضوعی در فرهنگسرای شهرداری و محلات

5) تولید و توزیع محصولات فرهنگی و رسانه ای

6) برگزاری مسابقات فرهنگی

7)تور و بازدید جمعی

8) ایجاد نمایشگاه موقت و دائمی

9) حمایت از برگزاری برنامه های هنری

10) ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه

11) برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی و هنری

12) اداره، تجهیز و نگهداری از مراکز فرهنگی