معرفی حاج‌ شیخ مستلزم ترجمان‌های متعدد است

معرفی حاج‌ شیخ مستلزم ترجمان‌های متعدد است


معرفی حاج‌ شیخ مستلزم ترجمان‌های متعدد است

رییس  سازمان فرهنگی اجتماعی ،‌ورزشی شهرداری یزد، گفت: ما نباید بگذاریم غبار فراموشی بر روی سازه معنوی و اخلاقی که مرحوم حاج شیخ به زیبایی در طول عمر با برکت خود ایجاد کرده است قرار گیرد

عباس ملازینلی با اشاره به ضرورت معرفی ابعاد مختلف شخصیت مرحوم آیت الله حاج شیخ غلامرضا یزدی، اظهار کرد: شخصیت حاج شیخ از دو منظر شاخص قابل تبیین و بازگویی است.

وی روحانی بودن و مردمی بودن فراوان حاج شیخ را دو ویژگی شاخص مرحوم غلامرضا‌یزدی دانست و افزود: بر اساس گفته‌های ریش سفیدان یزدی، مرحوم شیخ غلامرضا‌یزدی شخصیتی مردمی بود که در همه حال در قابل اطرفیان خود احساس مسئولیت کرده است.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: شیخ غلامرضا فقیه شخصیت خاکی داشت که با همه اقشار جامعه ارتباط برقرار می‌کرد و این یکی از مهمترین ویژگی‌های رفتاری حاج شیخ بود.

ملازینلی با بیان این‌که امروزه همه افراد جامعه سعی دارند با هم فکران خود ارتباط برقرار کنند،‌ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های رفتاری حاج شیخ غلامرضا یزدی این بود که با افراد پایین تر از خود و اقشار مختلف به ویژه کسانی که از نظر فکری با وی متفاوت بودن هم رابطه برقرار کرده است.

وی خدایی بودن را مهمترین ویژگی اخلاقی حاج شیخ غلامرضا یزدی است، تصریح کرد: بسیاری از افراد هستند که خود نجات یافته عرفان و رفتار حاج شیخ می‌دانند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به نقش رسانه در معرفی شخصیت‌های شاخص دینی و علمی، تأکید کرد: با توجه به این‌که رسانه‌ها برای ایجاد ارتباط هیچ کانالی را از دست نمی‌دهند، شخصیت‌های بزرگ و عرفانی نظیر حاج شیخ کانال ارتباطی خوبی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی است.

ملازینلی شخصیت‌هایی چون شیخ غلامرضا یزدی را میراث فرهنگی و انسانی دانست و بیان کرد: میراث انسانی از میراث معنوی بالاتر است،‌چون تمام جامعه را انسان‌ها ساختند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برخی از انسان‌ها که عنوان میراث انسانی ما محسوب می شوند تأثیرگذاری بیشتری داشتند و این موضوع بدیعی است که هر آن کس به اندازه تأثیرات اجتماعی که داشته است،‌ بیشتر از دیگران در اولویت معرفی به نسل‌های مختلف قرار می‌گیرند.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد معرفی میراث فرهنگی و انسانی که ریشه اجتماعی و دینی افراد امروز هستند را ضروری دانست و بیان کرد: اگر افراد شاخص دینی نظیر حاج شیخ غلامرضا یزدی خوب و کامل به افراد و نسل امروز معرفی شوند ما می‌توانیم جامعه سالم و نسل پویا و ایستاده‌ای داشته باشیم.

ملازینلی شناخت شخصیت و زبان مخاطب را از جمله مهمترین عوامل در معرفی شخصیت غلامرضا یزدی به نسل امروز عنوان کرد و ادامه داد: ترجمان تفکر عالمان دینی و علمی نظیر شیخ غلامرضا یزدی به نسل جوان از دیگر ضرورت‌های اجرایی در این خصوص است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: معرفی کامل شخصیت‌های حاج شیخ غلامرضا یزدی(فقیه خراسانی) به نسل جوان نیازمند ترجمان‌های متعدد و متنوعی است.

وی در مورد بزرگداشت حاج شیخ، گفت: کنگره شیخ غلامرضا یزدی آغاز و استارتی مهم برای معرفی این شخصیت عارف و دینی است که تکرار جریان روشنگری در وصف این شخصیت والا مقام ضروری است.

ملازینلی در پایان با بیان این‌که مرحوم شیخ غلامرضا یزدی در طول عمر بابرکت خود تأثیرگذاری مطلوب و قابل توجهی داشته است،‌تأکید کرد: ما نباید بگذاریم غبار فراموشی روی سازه معنوی و اخلاقی که مرحوم حاج‌شیخ به زیبایی ایجاد کرده است قرار گیرد.

منبعایسنا