معرفی تیم های برتر هفت سنگ بانوان

معرفی تیم های برتر هفت سنگ بانوان


معرفی تیم های برتر هفت سنگ بانوان

مسابقات هفت سنگ بانوان از سری مسابقات دومین دوره المپیادورزشی محلات شهر یزد در روز جمعه 16/5/94 از ساعت 8:30 صبح با حضور 16 تیم شرکت کننده در محل مجموعه ورزشی بانوان کوثر یزد برگزار گردید. در این مسابقات که بصورت دو حذفی انجام شد تیم های زیر به مقام های برتر دست یافتند:

 

تیم اول : شهید نصیری (فاطمه خبار زاده- فاطمه دستجردی - محبوبه بارانی - شیرین اخوان)

تیم دوم : افق ( سکینه صادقی- محبوبه دهقانی سانیج- زهرا دهقان طزرجانی- منیره ارزانش - عطیه حاجی زاده)

تیم سوم : بخش نیر ( فاطمه دهقان نیری- مهنام حسین آبادی- اعظم السادات میرزایی- فاطمه سروی پور- مطهره السادات دهقان نیری)