معاون شهردار یزد تاکید کرد «جشنواره هنر قرآنی دانش» ابتکاری جذاب برای پرورش استعدادهای قرآنی دانش آموزان

معاون شهردار یزد تاکید کرد «جشنواره هنر قرآنی دانش» ابتکاری جذاب برای پرورش استعدادهای قرآنی دانش آموزان


معاون شهردار یزد تاکید کرد «جشنواره هنر قرآنی دانش» ابتکاری جذاب برای پرورش استعدادهای قرآنی دانش آموزان

 

معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با اشاره به اینکه «جشنواره هنر قرآنی دانش» ابتکاری جذاب برای پرورش استعدادهای قرآنی دانش آموزان است، گفت: پس از ایده پردازی این جشنواره توسط سازمان فرهنگی، برگزاری این رویداد به دلیل ارتباط نزدیکتر با جامعه هدف به آموزش و پرورش واگذار شد.

عباس ملازینلی در نشست خبری اولین «جشنواره هنری قرآنی دانش» اظهار کرد: برگزاری این جشنواره نقش موثری در تمامی ارکان توسعه جامعه داشته و کودکان و نوجوانان ما با اموزشی درست و فرهنگی بهینه با فرهنگی درست آشنا شوند قطعا منجر به رستگاری جامعه شده و ابعاد توسعه را درخواهد نوردید.
وی توسعه فرهنگی را زیربنای هر گونه توسعه ای عنوان کرد و ابراز داشت: مطمئنا افراد آگاه و دانا جامعه ای شایسته را می سازند بنابراین در بودجه بندی سال جاری پیشنهادی را با مشورت معاونت فرهنگی و پرورشی آموزش و پرورش به شورای پنجم یزد ارائه دادیم تا بودجه ای را برای پایدار کردن جشنواره قرآنی مصوب کنند که با همکاری آنان اتفاق افتاد.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بر ضرورت برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری تاکید کرد و اظهار داشت: این جشنوراه با رویکرد قرآنی فرصتی را فراهم می آورد که بتوان نگاه متفاوتی را در قالب فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری در قالب تدبردر قرآن و سیره اهل بیت(ع) به وجود آورد و اندیشه و تفکر دانش آموزان را شکل دهد.
ملازینلی در ادامه با اشاره به این مطلب که یکی از انگیزه های دانش آموزان برای حضور در فعالیت های فرهنگی و هنری دیده شدن است گفت: متاسفانه در گذشته فعالیت های فرهنگی و هنری دانش آموزان تنها به سطح مدرسه منتهی می شد ودر نتیجه انگیزه را از دانش آموزان سلب می کرد چرا که دانش آموزی علاقه مند است اثری که او خلق کرده در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی اضافه کرد: بنابراین در راستای ایجاد انگیزه برای دانش آموزان آثار فاخر این جشنواره در تمامی زمینه ها به اجرای عمومی گذاشته خواهد شد تا موجب تشویق دانش آموزان برای حضور قدرتمند دراین جشنواره و جشنواره های آتی باشد .