مشارکت گسترده شهروندان یزدی در مسابقات دهه ولایت و امامت

مشارکت گسترده شهروندان یزدی در مسابقات دهه ولایت و امامت


مشارکت گسترده شهروندان یزدی در مسابقات دهه ولایت و امامت

بیش از 4 هزار و 100 نفر از شهروندان در مسابقات دهه ولایت و امامت که از سوی ستاد بین المللی مباشر غدیر با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد، مشارکت کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد، این مشارکت شامل هزار نفر در مسابقه کتابخوانی مجازی غدیر، 100 نفر در مسابقه وبلاگ نویسی غدیر، 3 هزار نفر در مسابقه همراه با غدیر بوده است که نسبت به سال گذشته با رشد دو برابری همراه بوده است.

گفتنی است، برگزاری 10جشن در سطح شهر و توزیع بیش از 10هزار بروشور و اقلام فرهنگی و برگزاری جام ورزش‌های زورخانه ای از جمله برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در دهه ولایت بوده است.