مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری نمایشگاه اسناد پستی کشور

مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری نمایشگاه اسناد پستی کشور


مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری نمایشگاه اسناد پستی کشور

مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برگزاری نمایشگاه اسناد پستی کشور
مجموعه داران اسناد پستی استان یزد با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نمایشگاه اسناد پستی و فیلاتیلیک کشور حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ این نمایشگاه که به مناسبت روزجهانی پست در موزه ارتباطات تهران دایر شده است، اسناد پستی 20 مجموعه دار از سراسر کشور را به نمایش گذاشته است.
نامه های خطی، پاکت نامه هایی از پست های داخلی و خارجی، روابط پستی ایران و کشور های همسایه و... در این نمایشگاه به معرض دید عموم قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر این نمایشگاه به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
گفتنی است فیلاتلیک عرصه‌ای است که هر چیزی را اعم از تمبر، پاکتِ نامه و پست‌کارت، اسناد پستی، بارنامه، لفافه و اسناد قدیمی که مربوط به دنیای پست و تلگراف باشد، در بر می‌گیرد.