مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برپایی نمایشگاه ورزش و سلامت

مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برپایی نمایشگاه ورزش و سلامت


مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برپایی نمایشگاه ورزش و سلامت

مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در برپایی نمایشگاه ورزش و سلامت 
 
?? نشست هماهنگی برپایی نمایشگاه ورزش و سلامت با حضور مدیران و مسئولان مشارکت کننده در این نمایشگاه در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد برگزار شد.
 
?? عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این نشست با تاکید بر لزوم توجه مضاعف به سلامتی شهروندان، اعلام کرد: بنابر دغدغه های موجود در بهبود ابعاد مختلف سلامت اجتماعی، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد همگام با دیگر نهادها و ارگان های استان در برپایی شایسته نمایشگاه ورزش و سلامت مشارکت خواهد کرد.
 
?? وی در ادامه افزود: هم اکنون شهروندان به این مهم دست یافته اند که زندگی بهتر با حفظ و بهبود سلامتی رابطه مستقیم دارد که در این راستا باید تغییر روش های نادرست زندگی توام با افزودن ورزش روزانه را در دستور کار خود قرار دهند. 
 
??ملازینلی در آخر با بیان اینکه بیماری های متعددی به دلیل رژیم اشتباه غذایی سلامت شهروندان یزدی را تهدید می کند؛ خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ارزشی می تواند شهروندان را بیش از پیش متوجه جایگاه سلامتی در زندگی و تعلیم راهکارهای موجود کند؛ به همین دلیل است که استقبال کم نظیر و پرشور شهروندان از این نمایشگاه تخصصی قابل پیش بینی است.
 
?? روابط عمومی #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد