مسئول جدید امور اداری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شد

مسئول جدید امور اداری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد منصوب شدرئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، طی ابلاغی، مصطفی زارع زاده را به عنوان مسئول جدید امور اداری این سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ محمدرضا پیرنیا، رئیس این سازمان، طی ابلاغی به شماره 963402729، مصطفی زارع زاده را به عنوان مسئول جدید امور اداری سازمان منصوب کرد.

در متن این ابلاغیه آمده است:« امید است در ظل توجهات حضرت حق و منویات و رهنمود های امامین انقلاب، در راستای تحقق اهداف و اجرای برنامه ها، در چارچوب ضوابط و مقررات مندرج اساسنامه سازمان همچون گذشته موفق و سربلند باشید.»

گفتنی است، مصطفی زارع زاده پیش از این ابلاغ، در سمت رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، مشغول به فعالیت بود.

انتهای پیام/