مسابقه نقاشی کودکان با محوریت روستا و زندگی روستایی

مسابقه نقاشی کودکان با محوریت روستا و زندگی روستایی


مسابقه نقاشی کودکان با محوریت روستا و زندگی روستایی

مسابقه نقاشی کودکان با محوریت روستا و زندگی روستایی

به مناسبت هفته جهانی گردشگری

در دو رده سنی: ۴ تا ۸ سال و ۸ تا ۱۲ سال

 مهلت ارسال آثار: ۸ مهرماه