مسابقه نقاشی و انشا دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

مسابقه نقاشی و انشا دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"


مسابقه نقاشی و انشا دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

 دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"

 مسابقه نقاشی وانشا با موضوع : خانواده سالم، خانواده شاد - کودکان از والدین الگو میگیرن

زمان : ۱ الی ۱۰ تیرماه

ارسال آثار به ادمین @yazdfarhang یا شماره ۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰ در شبکه های اجتماعی