مسابقه لب آهنگ دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

مسابقه لب آهنگ دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد


مسابقه لب آهنگ دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"
مسابقه لب آهنگ
 با آهنگ: تو از آدما به دوری - رضا صادقی- با موضوع اعتیاد
لطفا به نکات مهم  داخل پوستردقت فرمایید
 زمان : ۱ الی ۱۰ تیرماه
ارسال آثار به ادمین @yazdfarhang یا شماره ۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰ در شبکه های اجتماعی