مسابقه عکاسی دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

مسابقه عکاسی دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد


مسابقه عکاسی دومین جشنواره اجتماعی نه به اعتیاد

 دومین جشنواره اجتماعی "نه به اعتیاد"
 مسابقه عکاسی
موضوعات را لطفا داخل پوستر مشاهده فرمایید
دوربین عکاسی و با تلفن همراه
زمان : ۱ الی ۱۰ تیرماه
ارسال آثار به ادمین @yazdfarhang یا شماره ۰۹۳۸۰۱۷۳۳۰۰ در شبکه های اجتماعی