مسابقه علاوه تر

مسابقه علاوه تر


مسابقه علاوه تر

 مسابقه عَلاوه تَر
 معلومات عمومی _ ورزش _ شگفتانه
 زمان ثبت نام : ۲۹ و ۳۰ تیرماه
مکان: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
 پخش زنده از صفحه اینستاگرام: @yazdfarhang