مسابقه عكاسي محرم ١٤٠٠

مسابقه عكاسي محرم ١٤٠٠ 

 

 


محرم هاي هرسال سرشار از اتفاقات و
صحنه هايي هست كه ارزش ثبت كردن رو دارند.

شما ميتوانيد عكس هاي گرفته شده در محرم ١٤٠٠
و عكس هاي آرشيوي از  محرم هاي سال هاي گذشته
را براي شركت در مسابقه به پيج @inyazd  ارسال نماييد.

مهلت ارسال آثار: ٥ مهرماه ١٤٠٠ ميباشد