مسابقه درگیری مغز

مسابقه درگیری مغز

مسابقه درگیری مغز

معما حل کن، جایزه ببر

کانال برگزاری مسابقه در پیام رسان ایتا به آدرس @rachine میباشد.