مسابقه تیر اندازی با اهداف پروازی (تراپ) ویژه شکارچیان و دوستداران طبیعت برگزار شد.

مسابقه تیر اندازی با اهداف پروازی (تراپ) ویژه شکارچیان و دوستداران طبیعت برگزار شد.


مسابقه تیر اندازی با اهداف پروازی (تراپ) ویژه شکارچیان و دوستداران طبیعت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد این مسابقه که با همکاری هیئت تیر اندازی استان یزد و سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد 

در مجموعه تربیت بدنی واقع در جاده کنار گذر جنب پیست موتور سواری صبح روز جمعه مورخ 9/8/93 برگزار شد.

که در پایان به نفرات اول تا پنجم جوائز نقدی به همراه حکم قهرمانی اهداء شد.

نفر اول آقای امیر موحدی          5/000/000   ریال

نفر دوم آقای محمد نجفی            4/000/000  ریال

نفر سوم آقای مهدی گلزار          3/000/000   ریال

نفر چهارم آقای محمد سلمانیه       2/000/000  ریال

نفر پنجم آقای مرتضی کربلایی    1/500/000   ریال

نفر ششم آقای جواد غیاثی         1/000/000   ریال