مسابقه بزرگ کُدُمبه

مسابقه بزرگ کُدُمبه

مسابقه بزرگ کُدُمبه

ادابازی و لب خوانی

جایزه تیم اول: یک میلیون تومان

طرح و اجرا: محسن جواهریان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره های09123394424_09140914765 تماس حاصل نمایید.