مسابقه بزرگ کتابخوانی

مسابقه بزرگ کتابخوانی

مسابقه بزرگ کتابخوانی از کتاب بانوی چشمه

ثبت نام : ۱۰ تا ۱۵ ماه مبارک رمضان
آزمون: ۲۹ ماه مبارک رمضان
جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به پیام رسان ایتا یا سروش به شماره وآیدی:
@maarefemamat
 ۰۹۱۳۶۰۷۳۵۷۳