مسابقه بزرگ پلا کارد نویسی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

مسابقه بزرگ پلا کارد نویسی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان


مسابقه بزرگ پلا کارد نویسی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

مسابقه بزرگ پلا کارد نویسی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

مسابقه بزرگ پلا کارد نویسی انقلاب ویژه کودکان و نوجوانان

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد مسابقه

 بزرگ پلا کارد نویسی ویژه کودکان و نوجوانان با موضوعات

 شهداء، شعارهای جدید انقلابی، استکبار جهانی و گروههای تکفیری

شرکت کنندگان در این مسابقه  پلاکارد های طراحی شده خود را در روز

راهپیمایی 22 بهمن ماه به ایستگاه انقلاب واقع در میدان شهید بهشتی (ره)

تحویل دهند. به آثار برگزیده جوائزی به رسم یادبود اهداء خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس:یزد میدان آزادی بلوارشهیدصدوقی(ره)

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد مراجعه یا با شماره تلفن 37254444 تماس حاصل فرمایید.