مسابقات ورزشی کارمندان دولت شهرستان یزد

مسابقات ورزشی کارمندان دولت شهرستان یزد


مسابقات ورزشی کارمندان دولت شهرستان یزد

 مسابقات ورزشی کارمندان دولت شهرستان یزد به مناسبت هفته دولت برای آقایان رشته های تنیس روی میز،  دارت،  تیراندازی با تفنگ و شطرنج در روزهای سه شنبه 5 شهریور درمجموعه ورزشی شهید صدوقی و چهارشنبه 6 شهریوردرمجموعه ورزشی شهید پاکنژاد و برای بانوان رشته های بدمینتون، بسکتبال، دارت، طناب زنی و بومی محلی در روز چهارشنبه  6 شهریور در مجموعه ورزشی شهید صدوقی برگزار میشود.