مسابقات ورزشی دارت، فوتبال دستی اسپوکس وهفت سنگ

مسابقات ورزشی دارت، فوتبال دستی اسپوکس وهفت سنگ


مسابقات ورزشی دارت، فوتبال دستی اسپوکس وهفت سنگ

مسابقات ورزشی دارت، فوتبال دستی اسپوکس وهفت سنگ مهارتی به مناسبت هفته دفاع مقدس در تاریخ ۳۱ شهریورماه لغایت ۶ مهرماه ساعت ۲۰ در پارک آزادگان_باغ موزه دفاع مقدس برگزار میشود.