مسابقات ورزشی بومی و محلی

مسابقات ورزشی بومی و محلی


مسابقات ورزشی بومی و محلی

مسابقات ورزشی بومی و محلی شامل هفت ستگ، طناب زنی، پنالتی، دارت و... در روز پنجشنبه 24 مردادماه ساعت 19 در پارک کوهستان برگزار میشود.