مسابقات والیبال شهرداری جام شهدای گمنام

مسابقات والیبال شهرداری جام شهدای گمنام


مسابقات والیبال شهرداری جام شهدای گمنام

مسابقات والیبال شهرداری جام شهدای گمنام

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد مسابقات والیبال شهرداری جام شهدای گمنام از 22 دی ماه بین

تیم های مدیریت پسماند، سازمان های اتوبوسرانی، آتش نشانی، فرهنگی ورزشی، فاوا، معاونت عمرانی و شهرداری مرکز

در سالن عاقلی نژاد واقع در بلوار شهید عابدی از ساعت 17 الی 20  در حال برگزاری است.