مسابقات مجازی به مناسبت هفته وحدت

مسابقات مجازی به مناسبت هفته وحدت


مسابقات مجازی به مناسبت هفته وحدت

مسابقات مجازی به مناسبت هفته وحدت

 
 
مهلت ارسال آثار : سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 
 
توجه :
هر فرد می تواند در هر سه مسابقه شرکت نماید.
 
ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر در شبکه های مجازی 
09135153383 
09137791543