مرگ از نوع الكترونيكي

مرگ از نوع الكترونيكي


مرگ از نوع الكترونيكي

به گزارش سرویس زنان جهان نیوز، خشونت نوجوانان یكی از بزرگترین مشكلاتی است كه دانشمندان در هزاره جدید با آن مواجه می‌باشند.

عوامل مؤثر خشونت در نوجوانان ،ناشی از خشونتی است كه در دوران كودكی در تلویزیون و فیلم‌ها نگاه کرده اند ،و نوع خاصی از موسیقی که گوش می‌دهند، و با كاربرد نامحدود و كنترل نشده ی اینترنت و بازیهای ویدئویی و بازیهای Coin-Up خشونت آمیز بدان مبتلا می گردند.

گزارش جدیدی مبتنی بر 30 سال تحقیق و بررسی به عمل آمده از چهار سازمان بهداشت ملی آمریكا (انجمن پزشكی آمریكا، آكادمی طب كودكان آمریكا، انجمن روانپزشكی آمریكا و آكادمی روانپزشكی كودك و نوجوان آمریكا) ،اظهار می‌دارد كه ارتباط مستقیمی میان خشونت در رسانه ها و خشونت در كودكان وجود دارد.

این در حالی است که هر روز شاهد این موضوع هستیم که بازیهای اینترنتی خشونت آمیز به عنوان شكلی از رسانه‌های جمعی الكترونیكی و نفوذ و تأثیر آن بر كودكان و نوجوانان بیشتر می شود .

كودكان و نوجوانانی كه از نظر علمی درسطح پایین‌تری قرار داشته، و نیز ازمهارتهای اجتماعی توسعه یافته‌ برخوردار نبوده و در تخیل خود خشونت را تجسم می‌نمایند، به نشان دادن و بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر تمایل نشان می‌دهند.
پژوهشگران بر این باورند كه كامپیوترها و بازیهای كامپیوتری درحال حاضر به بخشی از نسل جدیدی از این نوع بدل گشته است كه درحال رشد و ترقی می‌باشد. اگرچه ممكن است این مقوله حقیقت داشته باشد، آنچه كه نگران كننده است این است كه كودكان زندگی‌ خود را از دست داده و رو به زوال و افول می گذارند.

این مرگ در واقعیت به حقیقت نمی‌پیوندد و مربوط به درد فیزیكی كه بتوان آنرا تحمل نمود، نمی‌شود. بلكه بنا به نظرکارشناسان این نوع مرگها،مرگهای الكترونیكی می باشد كه بطور غیرواقعی برصفحات نمایشگرهای كامپیوترهای خانگی به وقوع می‌پیوندد.


براساس نظریه آموزش اجتماعی، كودكان ممكن است اعمال تهاجمی و پرخاشگرانه را همانگونه كه در رسانه‌های الكترونیكی مشاهده می‌نمایند، تقلید نمایند.

شایان ذكر است كه كودكان ممكن است فراگیرند كه خشونت روش مفید و كارآمدی برای حل مشكلات شخصی است.

در محیط‌های ویژه آزمایشگاهی محققان دریافتند كه كودكان می‌توانند به منظور انجام اعمال خشونت آمیزتر تشویق و ترغیب شوند که در نتیجه قرار گرفتن در معرض رفتار خشونت آمیز در فیلم یا تلویزیون می باشد.

گفتنی است رابطه میان مشاهده خشونت كودكان و نوجوانان در بازیهای خشن اینترنتی و فیلم های خشن و خشونت در کودکان و نوجوانان اثبات شده است و این موضوع باعث وابستگی و تعلق آنها را به تلویزیون افزایش می دهد. از طرفی كودكانی كه از نظر علمی درسطح پایین‌تری قرار داشته، و نیز ازمهارتهای اجتماعی توسعه یافته‌ برخوردار نبوده و در تخیل خود خشونت را تجسم می‌نمایند، به نشان دادن و بروز خشونت و پرخاشگری بیشتر تمایل نشان می‌دهند.
 
 
منبع:
برگرفته از سايت تبيان