مراسم ویژه شب یلدا در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

مراسم ویژه شب یلدا در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.


مراسم ویژه شب یلدا در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

??مراسم ویژه شب یلدا بهمراه اجرای موسیقی زنده
 
?? با مشارکت سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد ، انجمن مهرورزان کودک و خانواده و موسسه بوی مهر کویر مراسم ‌ویژه شب یلدا ،جمعه ۳۰ دیماه در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.