مراسم ویژه اربعین در فرهنگسرای خانواده

مراسم ویژه اربعین در فرهنگسرای خانواده


مراسم ویژه اربعین در فرهنگسرای خانواده

مراسم ویژه اربعین به همراه نمایش میدانی حدیث عشق با محوریت مصائب خاندان عصمت و طهارت در واقعه عاشورا در فرهنگسرای خانواده در فضای باز اجرا شد.