مراسم استقبال و وداع با لاله های زهرایی

مراسم استقبال و وداع با لاله های زهرایی


مراسم استقبال و وداع با لاله های زهرایی

 

مراسم استقبال و وداع با لاله های زهرایی

شنبه 27 دی ماه  ساعت  13

مکان: چهارراه شهدا (میدان امیرچقماق