مراسم اختتامیه مسابقات هندبال 5 نفره نوجوانان دختر منطقه جنوب کشور

مراسم اختتامیه مسابقات هندبال 5 نفره نوجوانان دختر منطقه جنوب کشور


مراسم اختتامیه مسابقات هندبال 5 نفره نوجوانان دختر منطقه جنوب کشور

 

 

مراسم اختتامیه مسابقات هندبال 5 نفره نوجوانان دختر منطقه جنوب کشور به میزبانی شهر میراث جهانی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و هیئت هندبال استان یزد